Wspieraj nas 


Każde podejmowane dzieło wymaga, czasu, koncepcji, finansów i przede wszystkim zaangażowania ludzi. Z pewnością w dzisiejszym świecie nie jest łatwo czynić dobra drugiemu człowiekowi, którego byt postrzega się przez pryzmat statystyk, stert papierów zalegających biurka, czy nieustannej pogoni za pieniądzem. Posługując się terminologią zapożyczoną od papieża Benedykta XVI, można stwierdzić, że: tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki. 

  Aby pójść do człowieka i mówić mu o Bogu, rodzinie, Ojczyźnie, czy szansie na lepsze życie, niejednokrotnie pierwej trzeba go nakarmić lub ubrać, by podjąć z nim dialog. W tej materii, ważną kwestią jest wsparcie dzieła materialnie dzieła. O sposobach wsparcia w tym wymiarze można doczytać na Naszej stronie lub kontaktując się telefonicznie z Fundacją.

Zdając sobie sprawę, że kwestie materialne nie odgrywają w naszym życiu istotnie fundamentalnej roli, to jednak jest pewna forma wsparcia o którą
zabiegamy z dużą stanowczością. Tą formą wsparcia naszej inicjatywy jest modlitwa o którą ośmielamy się Państwa prosić. Z niej wyrasta istota działania.